Ondersteunende ICT

Deelprojecten die onder het Thema 'Ondersteunende ICT' vallen.

Ondersteunende ICT en Autonome navigatie, Strategische perceelsplanning (Deelproject 5)

In dit deelproject wordt onderzocht op welke manier agrarische ondernemers hun perceelplanning strategisch kunnen optimaliseren. Hierbij wordt geografische perceelinformatie (ligging, grenzen, perceeleigenschappen) gecombineerd met aanvullende (randvoorwaarden stellende) ruimtelijke informatie (waterwinning, grondsoort, natuurgebieden, etc.) en Europese regelgeving zoals beschreven in het nieuwe Europese landbouwbeleid (CAP). De verzamelde kennis wordt geintegreerd in een methodiek, waarmee agrarische ondernemers kunnen worden geadviseerd.

Projectpartners: ZLTO, Agrifrim Plant B.V., Wageningen University & Research, HWodKa (telers)
Coördinerende kennisinstelling: Wageningen University & Research: Henk Janssen (trekker) en Thomas Been.

  • GL 860 Compacta8_uitsnde.jpg
  • SV 260_NonstopBunker6_uitsnede.jpg