Perceelkarakteristieken en opbrengstvoorspelling

Deelprojecten die onder het Thema 'Perceelskarakteristieken opbrengstvoorspelling' vallen.

Perceelkarakteristieken voor het inschatten van opbrengstpotentie van percelen en sturen van teeltmaatregelen (gras, mais en akkerbouw) (Deelproject 4a1)

Het onderzoek in dit Deelproject richt zich op voedergewassen (gras en maïs) en akkerbouwgewassen (wintertarwe, aardappelen en suikerbieten). In het Deelproject wordt een methodiek ontwikkeld voor de validatie van de voorspellende waarde van de bodemkarakteristieken voor de opbrengst. Gestart wordt met het maken van een overzicht van bodemkarakteristieken die productievermogen kunnen bepalen. De karakteristieken op deze lijst worden zo mogelijk gerankt en/of geclusterd om te komen tot een minimale lijst, van bodemkarakteristieken die productievermogen goed voorspellen. Deze factoren zijn uiteindelijk ook de basis voor de analysetool en de zoneringsmodule.

Projectpartners: ZLTO, Agrifirm Plant B.V., Kverneland Group Nieuw-Vennep B.V., Wageningen University & Research.
Coördinerende kennisinstelling: Wageningen University & Research: Marleen Riemens (trekker), Idse Hoving, Thomas Been en Frits van Evert.

Perceelkarakteristieken voor het inschatten van opbrengstpotentie van percelen en sturen van teeltmaatregelen (boomteelt) (Deelproject 4a2)

Het onderzoek in dit Deelproject richt zich op de boomteelt.  Doel is het ontwikkelen en toepasbaar maken van precisielandbouwtechnieken die inzicht geeft in de actuele bodemtoestand van een perceel en op basis waarvan maatregelen kunnen worden genomen en inzicht ontstaat in de opbrengstpotentie van het perceel. Voor bodemsensing wordt gebruik gemaakt van bestaande technieken (o.a. Veris, EM 38 MK2, satellietbeelden) om geo-gerefereerde informatie over fysische kenmerken van een perceel (OS, textuur, pH) in de vorm van een rapport, kaart en/of bestand aan te leveren. Deze informatie wordt gebruikt om apparatuur aan te sturen waarmee de gift aan meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen wordt afgestemd op de lokale bodemtoestand.

Projectpartners: Boomkwekerij L.B. Ruijgrok v.o.f., M Willemsen & Zn. B.V., Handelskwekerij De Buurte B.V., V.O.F. Boomkwekerij Liwardi, Mart van Dijk Boomkwekerijen B.V., Boomkwekerijen Henri Fleuren B.V., Loonbedrijf De Tol Opheusden, Agrifirm Plant B.V., ZLTO.
Coördinerende kennisinstelling: Wageningen University & Research: Ton Baltissen (trekker).

  • P1040950_uitsnede.jpg