Satellietdatagebruik

Deelprojecten die onder het Thema 'Satellietdatagebruik' vallen.

Biomassamonitoring d.m.v. combinatie van optische beelden en radarbeelden (Deelproject 1a)

In dit deelproject wordt onderzocht of kwalitatief goede biomassa- en opbrengstkaarten van gewassen geleverd kunnen worden door koppeling van beelden van optische satellietsensoren met radarbeelden van (andere) satellieten. Optische satellietdata hebben bewezen geschikt te zijn voor biomassaschatting van landbouwgewassen, maar in Nederland vormt bewolking het grote probleem bij het verkrijgen van voldoende beelden tijdens het groeiseizoen. De verwachting is dat radardata de gaten in dekking met optische beelden kunnen opvullen. Daarmee zou een combinatie van optische en radardata het meeste perspectief bieden als monitoringsysteem voor biomassa.

Projectpartners: NEO, AeroVision B.V., Wageningen University & Research, TU Delft.
Coördinerende kennisinstelling: Wageningen University & Research: Frits van Evert (trekker) en Corné Kempenaar.

Biomassamonitoring door slimme combinatie van optische beelden van drones en satellieten (Deelproject 1b)

Onderzocht wordt op welke wijze de leveringszekerheid en kwaliteit van biomassakaarten van gewassen voor gebruik in precisielandbouw verbeterd kan worden. Partners willen een service (Bioscope) ontwikkelen en valideren waarmee telers kunnen vertrouwen op tijdige levering van goede biomassakaarten door een slimme combinatie van opnames vanuit satellieten op onbewolkte dagen en vanuit drones met camera.

Projectpartners: AeroVision B.V., Wageningen University & Research, TerraSphere (Bioscope Partner).
Coördinerende kennisinstelling:
Wageningen University & Research: Frits van Evert (trekker) en Corné Kempenaar.

Groenmonitor opbrengstbepaling suikerbieten (Deelproject 1c)

Doel van dit deelproject is het bepalen van de relatie tussen de Groenmonitor beelden en de suikerbietenopbrengst te bepalen. De groenmonitor geeft de actuele vegetatiekaart van Nederland weer, gebaseerd op satellietbeelden. Voor onbewolkte (gedeeltes van) satellietbeelden wordt de NDVI groenindex berekend, een indicator van de hoeveelheid groene biomassa met een waarde tussen de 0 en 1. De groenindex waardes kunnen "vertaald" naar landbouwkundige processen of natuurontwikkeling over de seizoenen. Suiker Unie maakt momenteel gebruik van een perceelspecifiek groeimodel voor de opbrengstverwachting voor suikerbieten van heel Nederland en per regio. De verwachting is dat door combinatie van het groeimodel met satellietwaarnemingen een veel betere opbrengstverwachting per perceel kan worden bepaald.

Projectpartners: Suiker Unie, Wageningen University & Research
Coördinerende kennisinstelling: Wageningen University & Research: Gerbert Roerink (trekker).

  • 27 juni 2017 agv lelystad_uitsnede.jpg
  • 204_uitsnede.jpg
  • 210_uitsnede.jpg
  • 215_uitsnede.jpg
  • A18-10_02_uitsnede.jpg
  • suikerbieten_uitsnede.jpg
  • suikerbietenoogst_uitsnede.jpg