E-pieper

Optimalisatie van kwaliteit in de keten door gebruik te maken van ‘e-pieper’ multi-sensor en data-infrastructuur (akkerbouw-keten project).

c3a7dc0b-18cb-43a8-8bc5-9c34a02a132b_icoon_e-pieper_ea6aaeea_239x309.jpg

E-pieper moet data-intensieve sturing van teelt en verwerking van en big data analytics in aardappelen mogelijk maken. Verschillende meetprincipes worden gebundeld in compacte sensor-units die in bodems en bewaarplaatsen relevante data vastleggen die groei en kwaliteit van aardappelknollen beïnvloeden. De data dienen draadloos en veilig verstuurd te kunnen worden naar opslag voor monitoring en analyse, om hiermee teelt- en ketenoptimalisatie te doen. E-Pieper staat voor een gerichte toepassing van actuele, locatie-specifieke data in combinatie met andere relevante data, nieuwe data analysemethoden en toegesneden agronomische modellen. Ook zal teelt- en ketentransparantie toenemen via nieuwe track & trace mogelijkheden. In fase 1 van het project wordt een programma van eisen vastgesteld, in fase 2 wordt het sensorsysteem ontwikkeld en getest, in fase 3 wordt het systeem inclusief data infrastructuur getest in pilot groepen.
Nieuws

Publicaties

Deelnemende partijen

Vavi, NAO, LTO / Vakgroep Akkerbouw, Tolsma, Eurofins, Eijkelkamp, Biodac, VAA, KPN, BIOSCOPE consortium, Agrifirm, TNO, TU-e, Wageningen Environmental Research, Wageningen Plant Research en Aeres Hogeschool Dronten