Nieuws

Get connected bij precisielandbouw

Gepubliceerd op
8 april 2021

De connectiviteit is in de afgelopen jaren veel verbeterd, maar kan nog veel beter. Om dit te bereiken is het belangrijk dat iedereen zich houdt aan de standaard (ISOMXL). Dat is een van de conclusies van het slotwebinar van het project Data Intensive Smart Agrifood Chains.

De teelt van aardappelen, granen en ruwvoeders zoals gras en maïs kan aanzienlijk worden verduurzaamd door slim data te verzamelen en te gebruiken bij teeltbeslissingen. DISAC (Data Intensive Smart Agrifood Chains), een publiek private samenwerking met meer dan 25 partners, heeft sensoren, data-infrastructuren, -analysemethoden en kennis ontwikkeld om teelten (onder andere aardappel en gras) en ketens te verduurzamen. Ook is gewerkt aan een communicatiestructuur tussen sensoren en landbouwmachines. Gewasbewerkingen, oogstmomenten en beweiding kunnen zo plaats-specifiek en real-time worden aangepast aan de omstandigheden. Zo kan bewaring én verwerking van producten beter worden gestuurd.

Slotwebinar

Op 18 maart 2021 hebben onderzoekers van TNO en Wageningen University & Research de resultaten van de deelprojecten van DISAC gepresenteerd in een slotwebinar.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

  • De presentatie Nitraat-sensor voor stikstofmeting in de bodem door Jorg Roosma van TNO begint vanaf minuut 2:25.
  • De presentatie van Thomas Been (WUR) over de E-pieper, een dashboard voor de aardappelteelt is te zien vanaf minuut 15:00.
  • Idse Hoving (WUR) start zijn presentatie GrasSignaal voor betere grasgroeivoorspelling vanaf minuut 27:15
  • De presentatie over Digitale distelherkenning zou worden gehouden door Fedde Sijbrandij. Door omstandigheden werd hij vervangen door Corné Kempenaar (WUR). De presentatie start vanaf minuut 39:44

Verder in PPS Precisielandbouw 4.0

DISAC gaat op onderdelen verder in de PPS Precisielandbouw 4.0. De toevoeging 4.0 geeft de link naar de data-driven ‘Industry 4.0’ aan; in de toekomst zal landbouw ook steeds meer data gedreven zijn. DISAC ging ook over data gedreven toepassingen op primaire bedrijven. Een voorbeeld daarvan is GrasSignaal. Zoals ook werd aangegeven in het webinar moet dit systeem nog verder in de praktijk worden getest. Dit wordt opgepakt binnen deze nieuwe PPS.

Interoperabiliteit

Net zoals in DISAC komt connectiviteit ook in de nieuwe PPS terug. Het nieuwe woord voor connectiviteit is interoperabiliteit. Uitwisseling van data kan een stuk beter. In de PPS Precisielandbouw 4.0 staat de dataruimte van de boer centraal. Als we willen dat boeren en loonwerkers een volwaardige partner worden in deze digitale landbouw hebben ze daar ook de nodige tools bij nodig en die zullen worden ontwikkeld in deze PPS.

Een voordeel van precisielandbouw voor de boer is dat hij kan besparen op inputs. Daartegenover staat dat hij ook moet investeren in techniek. Die twee moeten in balans komen. Het grootste voordeel van precisielandbouw voor een boer is dat hij kan laten zien op basis van de stand van techniek en kennis dat wat hij doet ook echt noodzakelijk is.

Get connected

Geert Hermans, de penvoerder van ZLTO, geeft als advies mee: alles werkt nog niet in de praktijk. Belangrijkste is dat ondernemers er mee gaan leren werken. Richt een proefveldje in en ga daar aan de slag om te oefenen met dataverzameling.

Contactgegevens

Wilt u de animaties en videos terugzien of contact opnemen met een van de sprekers? De linken en contactgegevens per deelproject vindt u hieronder.

Jorg Roosma (TNO) - Nitraat-sensor voor stikstof meting in de bodem

Thomas Been (Wageningen Plant Research) - e-pieper, een dashboard voor de aardappelteelt

Idse Hoving (Wageningen Livestock Research) - GrasSignaal voor betere grasgroeivoorspelling -

Fedde Sijbrandij (Wageningen Plant Research) - Digitale distelherkenning

Contactgegevens Moderators: