Nieuws

Testsessie E-pieper Dashboard levert nuttige feedback

Gepubliceerd op
25 september 2020

Het dashboard E-pieper brengt data en informatie op een overzichtelijke manier samen voor aardappeltelers. Dit ondersteunt hen bij het optimaleren van hun teelt. Binnen het project DISAC E-pieper kijken onderzoekers hoe telers deze modellen binnen het dashboard gebruiken en hoe ze die kunnen verbeteren om ze vervolgens geschikter te maken voor de verschillende aardappelteelten.

Tijdens een testsessie van 2 juli op proefbedrijf ’t Kompas in Valthermond gingen telers en projectpartners uit het project DISAC E-Pieper coronaproof in discussie met onderzoekers van Wageningen Universiteit & Research over het ‘E-pieper’ dashboard.

Dashboard E-pieper

Het platform Farmmaps achter het dashboard E-pieper brengt allerlei data-bronnen met gegevens van percelen bij elkaar. Het betreft weerdata, teeltdata, bodemdata, satellietdata, etc. Het legt daarnaast ook verbanden met kennismodules die door WUR ontwikkeld zijn. Het gaat hier dan om diverse gewasgroeimodellen, zoals TIPSTAR, Lintul en WOFOST. Ook wordt er een connectie gemaakt met hydrologische bodemvochtmodellen, zoals WATBAL. In diverse projecten werken onderzoekers aan het fundamenteel verbeteren van die modellen om ze geschikt te maken voor de verschillende aardappelteelten.

Over het E-pieper dashboard is een video gemaakt die een overzicht geeft van wat het dashboard kan.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Modellen

Binnen het project DISAC E-pieper wordt vooral gekeken hoe die modellen toegepast kunnen worden in de praktijk, om de teelt van aardappelen met behulp van data te optimaliseren. In het dashboard zijn  onder andere de Yieldmonitor widget en een WatBalSig-widget opgenomen. Zo laat de Yieldmonitor widget een opbrengstinschatting en voorspelling zien met daarbij eventuele water- en stikstoftekorten. Daarnaast toont het WatBalSig-widget het beschikbare bodemvocht voor de plant.

Leerpunten testsessie

Tijdens de testsessie is met de telers gediscussieerd over het nut van dergelijke widgets voor de telers, welke vragen zij graag beantwoord hebben en hoe de informatie te presenteren. In grafieken, instelbare alerts, met stoplichtkleuren percelen op het bedrijf inkleuren, koppelingen met taakkaarten-modules, etc. Leerpunt is vooral om het platform en de presentatie van informatie zo eenvoudig mogelijk te houden. Geef in één oogopslag weer welke percelen aandacht behoeven en wat een teler daar moet doen (beregenen, bemesten, gewasbeschermingsmiddelen toedienen of extra waarnemingen doen). Aan de hand van de feedback werken de onderzoekers alweer druk aan verbeteringen van het E-pieper dashboard.

Video Dashboard E-pieper

Heeft u aan de hand van de video ook nuttige tips en verzoeken om het nog nuttiger en gemakkelijker voor telers te maken? Stuur uw reactie naar thomas.been@wur.nl