Innovatie agenda

We werken aan een gewasketen-brede innovatie-agenda gericht op een verminderde afhankelijkheid van chemische gewasbeschermingsmiddelen.

We houden ontwerpsessies met telers, ketenpartijen en onderzoekers. Het doel van deze sessies is het identificeren van innovatie-opgaven, knelpunten en witte vlekken (welke oplossingen zijn beschikbaar, waar zijn nieuwe oplossingen nodig?). Met een selectie van innovatie-opgaven gaan we vervolgens aan de slag in het onderzoeksprogramma.

Daarnaast begeleiden we telers uit de praktijk (aangesloten bij Stichting Veldleeuwerik) door middel van regionale bijeenkomsten bij inpassing van nieuwe gewasbeschermingsmaatregelen.