Praktische handvatten

Op deze pagina zijn producten te vinden met praktische kennis. De producten bieden praktische kennis die snel toepasbaar is in een project.

Hieronder vind je een overzicht aan producten die gepubliceerd zijn door WUR en door andere partijen. De bronnen staan vermeld onder de producten.

Groene baten

De bijdragen van groenblauw


uitsnedes producten-04.png

Overzicht van de bijdragen die groenblauw kan leveren aan leefbaarheid. Met aandacht voor klimaatadaptatie, gezondheid, natuur, recreatie.

 • Fase: ontwerp
 • Bron: WUR

Baten van groene straten


uitsnedesproducten_Baten van groene straten.png

Geïllustreerde handvatten voor functioneel groen in straatontwerp en de baten voor verkoeling, biodiversiteit en vermindering wateroverlast.

 • Fase: ontwerp
 • Bron: WUR

Prettige Plekken


uitsnedes producten-05.png

Handboek met 500 praktische ontwerprichtlijnen voor een prettige en functionele openbare ruimte.

 • Fase: ontwerp
 • Bron: Bureau KM

100 boomsoorten en hun bijdragen


uitsnedesproducten_notech_lowtech_hightech copy 2.png

De positieve bijdrage van ruim 100 boomsoorten aan klimaat, waterhuishouding, biodiversiteit en luchtkwaliteit overzichtelijk in kaart gebracht.

 • Fase: ontwerp
 • Bron: WUR

Integrale Ontwerpmethode


uitsnedes producten-06.png

Artikelen over de Integrale Ontwerpmethode Openbare Ruimte. Over klimaat, energietransitie, circulariteit, stedelijke groei.

 • Fase: ontwerp
 • Bron: Gemeente Amsterdam

Amsterdamse referentienorm


uitsnedes producten-07.png

Richtlijnen en indicaties voor hoeveelheden voorzieningen (stuks of m2) per aantal inwoners of woningen.

 • Fase: initiatief / ontwerp
 • Bron: Gemeente Amsterdam

Rekenmodellen voor groene baten


uitsnedesproducten_Rekenmodellen voor groene baten.png

Beknopt overzicht van verschillende rekenmodellen die inzicht bieden in de baten die groen kan leveren.

 • Fase: ontwerp
 • Bron: Gemeente Amsterdam

Doelgroepen groenblauwe route


uitsnedes producten-15.png

Tips voor de inrichting van groenblauwe routes voor verschillende doelgroepen: mensen met haast, hondenbezitters, kinderen etc.

 • Fase: initiatief / ontwerp
 • Bron: WUR

Klimaat

Toolbox Klimaatbestendige stad


uitsnedes producten-09.png

Zelf voor een wijk, straat of terrein verkennen welke adaptatiemaatregelen effectief zijn, welke plek geschikt is en wat de kosten zijn.

 • Fase: ontwerp
 • Bron: Deltares, WUR, AtelierGroenBlauw, TNO, Bosch & Slabbers, Tauw & HvA

Aantrekkelijke koele plekken en routes


uitsnedesproducten_notech_lowtech_hightech copy.png

Handvatten voor het creëren van aantrekkelijke koele plekken en routes met natuurlijke verkoeling door middel van groenblauw.

 • Fase: initiatief / ontwerp / inrichting & beheer
 • Bron: WUR

De hittebestendige stad


uitsnedes producten-10.png

Uitgebreide informatie en ontwerprichtlijnen voor een hittebestendige stad, zoals afstand tot koelte en percentages schaduw en groen.

 • Fase: initiatief / ontwerp
 • Bron: HvA

Gezondheid

Groene Gezonde Stad tool


uitsnedes producten-12.png

Zelf een indicatie van gezondheidseffecten doorrekenen voor schetsontwerpen.

 • Fase: ontwerp
 • Bron: WUR, De Groene Stad, Topsector Tuinbouw & uitgangsmaterialen, Productschap Tuinbouw, Royal Flora Holland

Biodiversiteit

DCBA KAN-bouwen


uitsnedes producten-14.png

DCBA-methode voor natuurinclusieve en klimaatadaptieve projectontwikkeling. Met indicatoren van bestaande tot ideale situatie.

 • Fase: initiatief
 • Bron: KAN, met input van WUR

Natuurinclusief ontwerpen


uitsnedes producten-11.png

Handboek natuurinclusief ontwerpen: informatie over soorten en voorbeelden en richtlijnen voor ontwerp.

 • Fase: ontwerp
 • Bron: DS Landscape Architects

Natuurinclusieve maatregelen


uitsnedes producten-13.png

Twintig voorbeelden met uitleg voor natuurinclusieve maatregelen op en rondom bebouwing.

 • Fase: ontwerp
 • Bron: Gemeente Amsterdam

Beleid

Handboek Groen


handboek_groen_2.png

Richtlijnen voor sortiment, aanleg en beheer voor de publieke buitenruimte.

 • Fase: initiatief / ontwerp / inrichting & beheer
 • Bron: Gemeente Amsterdam

Aanbesteden van aanleg en beheer


uitsnedesproducten_Aanbesteden van aanleg en beheer.png

Aandachtspunten voor aanbesteding van aanleg en beheer, voor waarborging van goed functionerend groen.

 • Fase: ontwerp / inrichting & beheer
 • Bron: WUR

Checklist groene stadsontwikkeling


uitsnedes producten_checklist groene stadsontwikkeling.png

Hulpmiddel voor het succesvol vertalen van ambities naar ontwerp en eindbeeld.

 • Fase: initiatief / ontwerp / inrichting & beheer
 • Bron: WUR

Onderhoudsbewust ontwerpen


uitsnedesproducten_Onderhoudsbewust ontwerpen voor stedelijk groen.png

Aandachtspunten voor onderhoudsbewust ontwerpen voor stedelijk groen. Met aandacht voor organisatorische en financiële aspecten.

 • Fase: ontwerp
 • Bron: WUR

Verkenning groennormen


uitsnedes producten_Groennormen rapport.jpg

Verkenning van groennormen, inclusief overzichten van normen en baten.

 • Fase: initiatief / ontwerp / inrichting & beheer
 • Bron: WUR

Politieke thema's en de groene stad


uitsnedesproducten_politiek_fysiek_groenestad.png

Overzicht van de baten die stedelijk groen kan leveren, en hoe deze baten zich verhouden tot politieke thema's.

 • Fase: Initiatief
 • Bron: WUR

Financiën

Normenboek


uitsnedes producten-03.png

Normenboek Gemeentelijk Groen met tijds- en kostennormen van verschillende werkzaamheden

 • Fase: initiatief / ontwerp / inrichting & beheer
 • Bron: WUR