Achtergrondinformatie

Op deze pagina zijn producten te vinden met achtergrondinformatie. Deze informatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden als onderbouwing of verdieping.

Hieronder staat een verzameling aan producten die gepubliceerd zijn door WUR en door andere partijen. De bronnen staan vermeld onder de producten.

Groene baten

De meerwaarde van groen


uitsnedesproducten_factsheets_meerwaarde_groen.png

Onderzoek over de meerwaarde van groen gebundeld: thema's wonen, werken, leren, zorg en algemeen.

Fase: ontwerp

Bron: WUR

Groene architectuur


uitsnedesproducten_maatregelen_architectuur.png

Groene maatregelen in architectuur, voor klimaatadaptatie, gezondheid & welzijn, en natuurinclusiviteit.

Fase: ontwerp

Bron: WUR

Positieve effecten van groen


uitsnedes producten-08.png

Informatie en tips op een rijtje over bomen en groen voor klimaat en temperatuur, waterhuishouding, luchtkwaliteit, biodiversiteit.

  • Fase: ontwerp
  • Bron: WUR

Technologieniveau van NbS


uitsnedesproducten_notech_lowtech_hightech.png

Technologische opties voor nature-based solutions in de stad, bijvoorbeeld voor stadsbomen en groendaken.

Fase: ontwerp / uitvoering / beheer

Bron: WUR, Urban Roofscapes, AMS Institute

Gezondheid

Groen en welbevinden


uitsnedesproducten_groen_welbevinden.png

Stand van zaken in onderzoek, aandacht voor stressreductie als mechanisme, en typen groen.

Fase: initiatief

Bron: WUR

Natuur in de stad


uitsnedesproducten_samenleven_gierzwaluw.png

Talk van Robbert Snep, waarom het belangrijk is om in contact te blijven met natuur, ook in de stad.

Fase: initiatief

Bron: Universiteit van Nederland

Beloopbaarheid gemeten


uitsnedesproducten_Beloopbaarheid_gemeten.png

Resultaten uit pilotstudie naar beloopbaarheid van ov-knooppunten en hun buurten in Provincie Utrecht.

Fase: ontwerp

Bron: WUR

Biodiversiteit

Natuurinclusieve stad


uitsnedesproducten_NI_stedelijke_ontwikkeling.png

Studie natuurinclusieve stadsontwikkeling: 3 scenario's, maatregelen op niveau gebouw, kavel, bouwblok, straat en buurt.

Fase: ontwerp

Bron: UvA, WUR

Doelsoorten kiezen


uitsnedesproducten-36.png

Doelsoorten kiezen voor natuurinclusief stedelijk ontwerp, aandacht voor ecologie en sociaal-culturele criteria.

Fase: ontwerp

Bron: Universit√§t M√ľnchen, University of Salzburg, University of Kassel