Nieuws

Grasland dynamisch bemesten vraagt om meer onderzoek

Gepubliceerd op
20 december 2019

Binnen het project DISAC Connectivity is gekeken in hoeverre het compenseren van ‘slechte’ plekken in graspercelen kan leiden tot een hogere N-benutting of juist niet. Moeten deze plekken meer of minder bemest worden, is de vraag. Aangezien hier geen duidelijk antwoord op is, startte in 2019 binnen het project DISAC een proef op zand- en kleigrond om meer inzicht te krijgen rondom het effect van het meer of juist minder bemesten van ‘goede’ en ‘slechte’ plekken in graspercelen.

In 2017 en 2018 is binnen het project Grass4Farming, onderdeel van DISAC Connectivity, geprobeerd om met precisiebemesting de opbrengst van grasland in de vorm van droge stof en ruw eiwit te verbeteren. Helaas bleef het gewenste effect uit. Toen is besloten terug te gaan naar de basis: welke indicatoren zijn belangrijk en bepalend om meer of minder stikstof te geven?

Meten met de hyper-spectrale camera, net voor het maaien.
Meten met de hyper-spectrale camera, net voor het maaien.

Variatie in opbrengst door verschillende bemestingen

Om dit in beeld te krijgen zijn de afgelopen jaren twee proefvelden aangelegd: één op De Marke op zandgrond en één in Wageningen op kleigrond. De proefpercelen zijn ingedeeld in 32 veldjes, bestaande uit twee stroken. Eén strook wordt niet bemest terwijl de andere strook wel maximaal (landbouwkundig) wordt bemest. Hiermee proberen we een beeld te krijgen van de variatie in opbrengst zonder bemesting (‘wat levert de bodem’) en de variatie in wat maximaal haalbaar is. Met deze kennis willen we de komende twee jaar op dezelfde veldjes verschillende bemestingsstrategieën uitproberen.

Plan voor komend groeiseizoen

Om nog meer inzicht te krijgen in de veldjes worden veel metingen verricht, onder andere:

 • Een bodem VERIS scan;
 • ‘Klassieke’ bodemanalyses in verschillende lagen per strook’
 • Wekelijkse grashoogtemetingen om het groeiverloop per strook te monitoren’
 • Tijdens de oogst:

  •   Uitmaaien en wegen met de Haldrup
  •   Grasmonsters voor analyse op N, P en K
  • Grashoogtemetingen met de Pasture Reader (via ultrasoon geluid)
  • Reflectiemeting met de OptrX sensor (NDVI/NDRE)
  • Reflectiemeting met een hyper-spectrale camera. Camera meet een waarde per golflengte in het traject 400-1000 nm

De metingen en de analyses over 2019 zijn uitgevoerd. Nu is het tijd voor het analyseren. Hier gaan we de komende maanden mee aan de slag, zodat we in februari 2020 een plan kunnen maken voor het komende groeiseizoen.