Nieuws

Eerste E-pieper percelen in 2018 gevolgd

Gepubliceerd op
29 november 2018

In 2018 is de “E-pieper” ingezet in de praktijk op twee akkerbouwbedrijven. Via sensoren, private en open data zijn zoveel mogelijk gegevens verzameld om zo datasets voor praktijktoepassing op te bouwen. Dit gebeurde in samenwerking met een groot aantal Agrifood en Tech-bedrijven. Voor het komend jaar staat een E-pieper dashbord op de planning en ligt de focus op bodemvocht en stikstofvoorspelling.

De aardappel is een van de belangrijkste agrarische exportproducten van Nederland. De teelt van aardappelen wordt steeds kennisintensiever en nieuwe datastromen die bijdragen tot een geoptimaliseerde teelt breiden zich continu uit. Wat is er allemaal? Wat kun je ermee? Hoe breng je al deze informatie overzichtelijk bij elkaar? En wat kan de teler ermee? De naam van het project “E-pieper” is gebruikt als metafoor voor dit R&D project. E-pieper staat voor data-intensieve sturing van teelt en verwerking van aardappelen, waarbij we ons richten op het zetten van stappen bij het slim aanbieden en gebruiken van de data op individuele akkerbouwbedrijven. We zijn gestart met twee proeflocaties in 2018.

Online bronnen sensoren

Het project E-pieper is een deelproject van de cross-over PPS DISAC met een groot aantal partners vanuit Agrifood en HTSM. In dit project proberen we samen alle datastromen rondom de teelt van een gezond aardappelgewas bij elkaar te brengen. Het project is in 2017 gestart met een uitgebreide inventarisatie van de bestaande en komende datastromen met onder andere (connected) sensoren, satellieten, online bronnen, IoT-toepassingen, die kunnen bijdragen tot een nog betere teelt van het gewas. Het product van deze inventarisatie is eind 2017 gepresenteerd als rapport “Sensoren en gewasmodellen voor precisielandbouw”. In 2018 is een start gemaakt met het toepassen van technieken bij twee akkerbouwbedrijven in Nederland. Met als doel sensordata en toepassingen hiervan tot meerwaarde voor deze bedrijven te brengen. Het jaar 2018 is gebruikt om voor E-pieper percelen bestaande sensor, open en private data te verzamelen en deze dataset uit te breiden. Hierbij is intensief samengewerkt met andere projecten om nieuwe technologie snel mee te kunnen nemen. Concreet zijn er basale gegevens van intensieve aaltjesbemonsteringen, satellietdata, Veris-bodemscans, lokale weerstationgegevens, vochtsensoren, modellen tot en met nieuwe hyperspectraaldata uit het Bioscope project verzameld. Deze zijn gaandeweg toegepast op deze percelen. De data dienen draadloos en veilig verstuurd te kunnen worden naar opslag voor monitoring en analyse, om hiermee teelt- en ketenoptimalisatie te doen. Centraal staat de vraag van de teler om deze met nieuwe technologie en big-data analytics te beantwoorden.

E-pieper Dashboard 

Apps voor toepassingen zijn leuk, maar alle praktische informatie over je perceel in één overzicht bij elkaar is nog veel leuker. Vanuit de telers en betrokken toeleveranciers, afnemers en technologiesuppliers zijn wensen voor een zogenaamde E-pieper Dashboard verzameld. Het liefst zien zij informatie over de bodemvocht toestand als ondersteuning voor beregeningsadvies. Daarnaast vinden zij informatie over de stikstoflevering vanuit de bodem en opname vanuit gewas ook belangrijk als ondersteuning voor bemestingsadvies. De komende tijd werkt Akkerweb aan het dashboard en de informatievoorziening rondom bodemvocht en stikstof.