Nieuws

Eerste dashboard E-Pieper ziet levenslicht

Gepubliceerd op
19 november 2019

Binnen het deelproject E-Pieper van het samenwerkingsproject DISAC is afgelopen jaren gewerkt aan de ontwikkeling van een eerste dashboard voor aardappelteelt. Hierin zijn een groeimodel voor aardappels, een bodemvochtmodel en verschillende vochtsensoren gekoppeld. Aangevuld met N-metingen in het veld geeft het dashboard alerts door en de dagelijks de stand van zaken weer. Het gaat hier om een eerste versie, die de komende tijd doorontwikkeld wordt naar een meer praktijkrijpe versie.

Dit jaar zijn er wederom twee telers begeleid bij het toepassen van het gehele palet aan mogelijkheden binnen smart farming, waarover de PPS partners beschikken. De focus lag op hoe een telers met minder inputs meer outputs kunnen genereren. Daarbij is ook het variabel poten van aardappelen op verschillende manieren getest. Deze toepassing wordt ondertussen omgezet in een applicatie op het Akkerweb platform. In deze app wordt o.a. de grondsoort en de schaduwkaart gebruikt om de pootafstand bij te stellen.

Figuur 1: Testversie van het E-pieper dashboard
Figuur 1: Testversie van het E-pieper dashboard

Voorjaar 2020 praktijkrijp dashboard

Ondertussen is vanaf herfst 2018 gewerkt aan het E-Pieper dashboard. Een prototype, een ‘proof of principle’ (figuur 1), heeft ondertussen het levenslicht gezien. Er wordt nu aan een toonbare beta versie gewerkt om te testen. In het voorjaar van 2020 wordt de eerste versie van het dashboard opgeleverd en kunnen E-pieper telers en andere belangstellenden hiermee aan de slag. Het dashboard moet uiteindelijk per perceel – later geaggregeerd over het bedrijf – een snel overzicht bieden van de ‘state of the farm’. Het dashboard bestaat uit widgets die real-time informatie en alerts tonen betreffende het perceel. Klik op een widget en meer informatie wordt getoond.

Verenigen in dashboard met alerts

Het E-Pieper project richt zich vooral op stikstof en bodemvocht, de twee belangrijkste componenten voor aardappeltelers. Met het nieuwe groeimodel voor aardappelen, Tipstar, kan niet alleen een opbrengstvoorspelling worden gegeven, maar kan ook de hoeveelheid stikstof in het gewas en in de bodem worden berekend. Via het E-lab bericht en het adviesbericht (onder andere van Agrifirm of CZAV) kan de teler de data binnen halen van respectievelijk de hoeveelheid stikstof in de bodem en wat hij heeft toegevoegd om het model naar zijn omstandigheden aan te passen. VanderSat en het nieuwe WaterBalance (WatBal) – model van de WUR – zijn gekoppeld aan het dashboard voor informatie over het bodemvocht. VanderSat geeft het actuele vocht in de top 5 cm, WatBal het vocht over de hele bouwvoor. Vochtsensoren van Eijkelkamp en SensoTerra worden nu gekoppeld voor nog meer actuele informatie. Het oorspronkelijke idee van E-Pieper om een all-in-one sensor te ontwikkelen is hiermee losgelaten. Er is gekozen om data van verschillende sensoren en bronnen bij elkaar te brengen in een dashboard met alerts.

Bovenstaand voorbeelden met extra info zijn beschikbaar in het E-pieper dashboard. Van links naar rechts: hoogtekaart, kleigehalte en schaduwkaart (gebruikt voor variabel poten van aardappels).
Bovenstaand voorbeelden met extra info zijn beschikbaar in het E-pieper dashboard. Van links naar rechts: hoogtekaart, kleigehalte en schaduwkaart (gebruikt voor variabel poten van aardappels).