Nieuws

Digitalisering in de akkerbouw

Gepubliceerd op
29 oktober 2019

TNO en Kvernerland experimenteren met een gewassproeier die alleen bestrijdingsmiddelen sproeit waar dat noodzakelijk is. Als de gewassen nog klein zijn worden de akkers met behulp van drones in kaart gebracht om het onkruid goed zichtbaar te maken. Deze informatie wordt gebruikt voor het ontwikkelen van een onkruidherkenningsmodel.

Hoe gedetailleerder je de gesteldheid van de gewassen in kaart kunt brengen, hoe beter en gerichter je de gewassen kunt verzorgen en hoe minder voedings- en bestrijdingsmiddelen er nodig zijn. Op basis van verschillende datasets die worden verzameld op de akker, werkt TNO aan slimme algoritmes, waarmee de optimale verzorging tot op plantniveau wordt bepaald. Bijvoorbeeld door mest en bestrijdingsmiddelen alleen daar toe te passen waar dat noodzakelijk is.

Bekijk de video om te zien hoe het werkt:

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan