Webinar

DISAC webinar: Showcases over sensoren en beslissingsondersteuning voor duurzaam telen

Op 18 maart organiseert DISAC een webinar waarin onderzoekers van TNO en Wageningen University & Research in filmpjes en korte presentaties showcases tonen van hoe je data kunt combineren en laten stromen in de agri- en voedselketen met als uiteindelijk doel duurzamere teelten en efficiëntere ketens.

Organised by DISAC
Date

Thu 18 March 2021 13:15 to 14:30

Duration U ontvangt een link een aantal dagen voor het webinar.

Aanmelden kan tot en met donderdag 18 maart tot 10.00 uur. Daarna vervalt deze aanmeldlink.

De teelt van aardappelen, granen en ruwvoeders zoals gras en maïs kan aanzienlijk worden verduurzaamd door slim data te verzamelen en te gebruiken bij teeltbeslissingen. Het project Data Intensive Smart Agrifood Chains (DISAC) ontwikkelt sensoren, data-infrastructuren, -analysemethoden en kennis om teelten en ketens te optimaliseren.

Programma
Welkom bij DISAC Geert Hermans, penvoerder PPS DISAC namens ZLTO
Nitraat-sensor voor stikstof meting in de bodem Jorg Roosma (TNO)
E-pieper, een dashboard voor de aardappelteelt Thomas Been (Wageningen Plant Research)
GrasSignaal voor betere grasgroeivoorspelling Idse Hoving (Wageningen Livestock Research)
Digitale distelherkenning Fedde Sijbrandij (Wageningen Plant Research)
Afsluiting Geert Hermans (ZLTO) en Corné Kempenaar (Wageningen Plant Research)

Download hier de flyer met het programma.