Nieuws

Itaconzuur en metacrylzuur chemische bouwstenen van de toekomst

Gepubliceerd op
26 mei 2016

Wageningen Food & Biobased Research wil een flinke stap zetten in de productie van itaconzuur en methacrylzuur voor hoogwaardige materialen, zoals verf en drukinkt. De stoffen, die geproduceerd worden uit biomassa, gelden als interessante alternatieven voor bestanddelen die nu nog uit fossiele grondstoffen worden gemaakt. In het project MethaForm werkt Wageningen samen met Archer Daniels Midland, EOC Belgium en Van Wijhe Verf aan de verdere ontwikkeling van itaconzuur en methacrylzuur als bouwstenen voor hoogwaardige materialen.

‘In het project MethaForm werken we aan de verdere ontwikkeling van biotechnologische processen voor de productie van itaconzuur uit suikers en katalytische processen voor de productie van methacrylzuur op basis van itaconzuur’, aldus Daan van Es, projectleider van Wageningen University & Research. ‘We willen aantonen dat het technologisch heel goed mogelijk is om waardevolle polymeren en materialen te produceren met behulp van deze biobased bouwstenen.’

Methacrylzuur uit itaconzuur

Itaconzuur kan worden verkregen door suikers biotechnologisch om te zetten. Wageningen University & Research heeft een proces ontwikkeld om methacrylzuur uit itaconzuur te produceren. Dit methacrylzuur wordt nu nog op grote schaal geproduceerd uit fossiele grondstoffen. Polymeren van methacrylzuur worden gebruikt voor de productie van coatings en textiel, maar ook in alternatieven voor glas, zoals plexiglas.

Vergelijken in specifieke toepassingen

In het project MethaForm willen de onderzoekers itaconzuur en metacrylzuur vergelijken in specifieke toepassingen. Beide bouwstenen lijken chemisch namelijk sterk op elkaar. Daarnaast willen de onderzoekers aantonen dat de bouwstenen op dezelfde manier te verwerken zijn als de petrochemische varianten. MethaForm sluit aan bij de ambities van de Topsector Chemie, die ernaar streeft dat Nederland in 2050 bekendstaat als hét land van groene chemie en behoort tot de top drie van producenten van slimme materialen.

BPM R&D programma en symposium

Het project is onderdeel van een grootschalig onderzoeksprogramma: Biobased Performance Materials (BPM). Op donderdag 16 juni wordt het vijfde BPM symposium georganiseerd, dat ingaat op actuele biobased performance materials onderzoeksontwikkelingen – met presentaties van onder andere ADM, Sabic, Dupont, Van Wijhe Verf, Icopal, Sulzer en Croda.

Doel van het BPM-programma is hoogwaardige materialen op basis van biomassa te ontwikkelen. Deze materialen worden op steeds grotere schaal toegepast in de praktijk. Het onderzoek richt zich op twee soorten materialen: polymeren die planten zelf maken en polymeren uit biobased bouwstenen die via biotechnologie of chemische katalyse worden gemaakt. BPM wordt mede gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken (via de Topsector Chemie).