Project

1H4F - Risk-based monitoring van Toxoplasma gondii en Trichinella spp. in varkens

Toxoplasmose en Trichinellose worden wereldwijd gezien als belangrijke parasitaire zoönosen. Beheersing van Toxoplasma en Trichinella is nodig: beiden worden door de EFSA (de European Food Safety Authority) genoemd als een risico voor de volksgezondheid in Europa.

Rauw of onvoldoende verhit varkensvlees kan voor beiden een bron van infectie zijn. De risicofactoren op varkensbedrijven zijn voor beide parasieten grotendeels hetzelfde. Er is geen methode voor monitoring van Toxoplasma infecties op varkensbedrijven. Momenteel is er vanuit de EU een verplichte controle voor Trichinella, waarbij elk karkas in Nederland wordt getest op Trichinella. Recentelijk is de EU verordening aangepast en is het mogelijk om op “controlled housing” bedrijven een risk-based monitoring uit te voeren gebaseerd op audits en karkascontrole voor risicodieren in non controlled housing. De verplichte risk-based monitoring voor Trichinella en de overeenkomsten in risicofactoren voor Trichinella en Toxoplasma op varkensbedrijven maken het interessant om een kosteneffectief gecombineerde risk-based monitoring te ontwikkelen voor Toxoplasma en Trichinella op varkensbedrijven. Het doel is dan ook om een gecombineerde risk-based monitoring voor Toxoplasma en Trichinella infecties in varkens te ontwikkelen.

Beoogde resultaten

  • De ontwikkeling van een risk-based monitoringssysteem voor beheersing van Toxoplasma/Trichinella infecties op varkensbedrijven, en hierdoor hopelijk lagere kosten voor een uiteindelijk veiliger product.
  • Kennis over interventies, beheersing en vermindering van Toxoplasma infecties op varkensbedrijven.
  • Berekening van de kosten van de Toxoplasma/Trichinella interventies en monitoring op varkensbedrijven en vergelijking met kosten bestaande monitoring.
  • Berekening gezondheidswinst door interventies op varkensbedrijven van de humane ziektelast Toxoplasma.

Impact

Een risk-based monitoring van Toxoplasma en Trichinella betekent (apart of gecombineerd):

  • Voor de sector, dat deze zo een bijdrage levert aan productie van gezond en veilig voedsel op een kosteneffectieve manier.
  • Voor de wetenschap, dat er nieuwe inzichten worden verworven over het beheersen van Toxoplasma en Trichinella infecties inclusief kosten en baten van gecombineerde beheersing en monitoring.
  • Voor de maatschappij, dat risico’s op een infectie met Toxoplasma en Trichinella op een goede en effectieve manier beheerst worden.